شکست بلند قامتان فولاد هرمزگان مقابل لئونارد شاهین شهر

این پیکار‌ها با حضور ۱۶ تیم درچهار گروه برگزار می‌شود و در پایان دو تیم برتر از هر گروه به مرحله دوم صعود می‌کنند.

بانوان بسکتبالیست فولاد هرمزگان  نیز امروز به مصاف خانه بسکتبال نیشابور خواهند رفت.

تیم بسکتبال فولاد هرمزگان در گروه چهارم با تیم‌های خانه بسکتبال نیشابور و لئونارد شاهین شهر هم گروه است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8303774/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1

فولاد هرمزگان در بازی قبل خود هم در دور رفت این مسابقات مقابل لئونارد شاهین شهر شکست خورده بود.

فولاد هرمزگان با نتیجه ٧١ بر ٤٢ مغلوب میزبان مسابقات لئونارد شاهین شهر شد.