سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومانی برای پوشش اینترنت پرسرعت در سیاهکل

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان در ادامه ضمن اشاره به اجرای طرح توسعه پهن باند از طریق فیبر نوری (تار) گفت: با توجه به لزوم توسعه روز افزون و ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی بر بستر فیبر نوری، وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح به طول ۱۸.۳ کیلومتر با سرمایه گذاری ۴ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومانی؛ تاکنون ۱۶.۲ کیلومتر اجرا شده و ۲.۱ کیلومتر در دست اجرا بوده که پس از اتمام طرح در روز‌های آینده در مجموع ۶ سایت دکل ارتباطی و مرکز مخابراتی به هم متصل خواهند شد.

فرزاد توکلی در نشست بررسی وضعیت ارتباطی سیاهکل، گفت: با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومانی از محل طرح اعتبارات USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مجموع ۱۲ ابلاغیه سایت دکل ارتباطی، ۴ سایت جدید با مشارکت اپراتور ایرانسل اجرا و ۷ روستا شامل اسفندیارسر، لوشاده، کوه پس، اروشکی، رزدره و گولک تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته و در حال بهره برداری است.

وی همچنین افزود: با ارتقاء تکنولوژی ۸ سایت دکل ارتباطی دیگر با مشارکت اپراتور همراه اول نیز ۱۸ روستا شامل گیل بام، گام کول، توتکی، لیاله کل پایین، آسو، سیاه بیجار، آسیابر، بیجار پشت، کرفکل، عین شیخ، ملکرود، بزگاه، توشی، سوتگوابر، لرده، آسیاب سر، گیلاکش و کارسنگ شاهی جان تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند. وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام شهرستان سیاهکل از محل طرح USO وزارت ارتباطات به سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد تومانی برای ۵ سایت دکل شامل ۴ سایت ارتباطی جدید برای پوشش ۸ روستا و یک سایت ارتقاء تکنولوژی برای یک روستا در آینده نزدیک خبر داد.

فرزاد توکلی افزود: در فاز دوم طرح تار، مقرر شد ۳۵ کیلومتر فیبر نوری برای تامین شبکه انتقال ۶ سایت جدید با هدف تکمیل پوشش دسترسی مسیر جاده سیاهکل به دیلمان و در مجموع ۱۶۴ کیلومتر فیبر نوری با سرمایه گذاری افزون بر ۴۱ میلیارد تومان، ۲۵ مرکز مخابراتی و سایت دکل ارتباطی دیگر را نیز به هم متصل کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8259810/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%84