سربازان واقعی جهاد تبیین، اصحاب رسانه هستند

آل علی گفت: یکی از ابزار‌های خوبی که در جهاد تبیین می‌توانیم از آن استفاده کنیم و بر روی مخاطب تأثیرگذار باشیم، ابزار هنر است و خبرنگاری و قلم زدن هم یکی از این موارد است.

او گفت: قطعاً خبرنگاران می‌توانند به بهترین شکل در این عرصه نقش ایفا کنند، خبرنگاران با قلم خود می‌توانند پیام‌رسان اهداف و دستاورد‌های انقلاب بوده و حقایق را به صورت واضح و شفاف بیان کنند.

رئیس کنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس با تصریح اینکه بحمد الهی خبرنگاران به خوبی از ابزاری که در اختیار دارند در این عرصه ایفای نقش می‌کنند، بر ضرورت تداوم و تقویت این مسیر تأکید کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8217005/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

مرتضی آل علی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت جهاد تبیین، نقش خبرنگاران را در این عرصه و جنگ ترکیبی یادآور شد و گفت: سربازان واقعی جهاد تبیین خبرنگاران هستند.