ستاد بحران مهاباد تشکیل جلسه داد

عباسی بر هماهنگی و جلوگیری از موازی کار دستگاه‌های اجرایی نیز تاکید و گفت: هرگونه قطعی در ارائه خدمات رفاهی از جمله آب، برق و گاز باید با هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: اولویت دستگاه‌های اجرایی بر رفع عواملی تهدید آمیز سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب به شهروندان باشد تا در فصل بارش مردم دچار آزار و اذیت نشوند.

حسن عباسی فرماندار ویژه مهاباد در جلسه ستاد بحران این شهرستان تاکید کرد که اقداماتی پیشگیرانه و مراقبتی با برنامه ریزی و پیش بینی‌های لازم قبل از وقوع حوادث صورت گیرد تا بحران و تهدیدات موجود به حداقل برسد.

در ادامه جلسه هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی شهرستان برای مقابله با بحران و نحوه واکنش به اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی را ارائه کردند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8315311/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

مقام عالی شهرستان با بیان اینکه کمبود اقلام پزشکی و درمانی قابل قبول نیست، افزود: شبکه بهداشت و درمان تمهیدات لازم برای تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان را پیش بینی کند.