ساماندهی و نظارت بر امور اتباع خارجی آسان تر می‌شود

جلوگیری از ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی به کشور، اجرای قوانین، برنامه ها و مصوبات مربوط به اتباع خارجی، احداث و نگهداری اردوگاه های مراقبتی، ایستگاه های خروج مرزی و مراکز ارائه خدمات و مهانشهرهای مربوط به این اتباع، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص سیاست های فرهنگی، آموزشی و تحصیل دانش آموزان، دانشجویان و طلاب خارجی، برنامه های بهداشتی، درمانی، بیمه ای و حمایتی، انجام اقدامات ضروری در جهت تعیین تکلیف اتباع خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت، شیوه استملاک آنها و امور مربوط به تحصیل تابعیت، نظارت بر بازار اشتغال این اتباع و برنامه‌ریزی به نحوی که با صیانت از اشتغال و حقوق اتباع ایرانی، از حذف فرصت های شغلی ایرانیان و وابستگی مشاغل به نیروی کار خارجی جلوگیری شود، انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی و سازمان های مردم‌نهاد خارجی فعال در حوزه این اتباع و … از مهمترین اهداف و مأموریت های این سازمان به شمار می رود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8228726/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

سازمان ملی مهاجرت قرار است مشکلات مهاجرین افغانستانی را کاهش دهد.

این طرح که پیش نویس آن دو سال پیش از سوی وزارت کشور به مجلس رفته، حالا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

سازمان ملی مهاجرت قرار است ساماندهی، نظارت و امور اتباع خارجی را آسان تر کند.