رفع مشکلات صنایع تولیدی در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور

استاندار همدان بر حضور مدیر عامل واحد‌های تولیدی در جلسه تاکید کرد و افزود: افرادی که مسئولیت دارند باید به طور حتم در ستاد تسهیل حضور یابند و سازمان صمت باید به افراد غیر مرتبط اجازه حضور ندهد.

استاندار همدان  در بیست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان گفت: کمک به رفع مشکلات صنایع تولیدی در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور مهمترین ماموریت مدیران اجرایی کشور است.

قاسمی فرزاد گفت: شرکت‌های تولیدی با اشتغالزایی بالا که به واسطه شیوع ویروس کرونا یا تحریم‌ها آسیب دیده اند پس از بررسی دقیق مورد حمایت ستاد تسهیل قرار می‌گیرند.

او با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در سال حداقل یک تا ۲ دستاورد ارائه دهند گفت: کیفیت محصولات این شرکت‌ها باید با کیفیت و بهره وری بالا و قیمت مناسب قابل رقابت با محصولات خارجی باشد.

قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه مجموعه شرکت‌های دانش بنیان به بخش‌های تولیدی ورود پیدا کنند  گفت: فرایند تولید توسط شرکت‌های دانش بنیان به نحوی اصلاح شود که کیفیت و بهره وری بالا رود و هزینه‌ها کاهش یابد.

علیرضا قاسمی فرزاد گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان از واحد‌های تولیدی حمایت کامل دارد.

او ، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان را از برنامه‌های اقتصادی دولت برای خارج کردن واحد‌های تولیدی از رکود و حل مشکلات آن‌ها در بخش‌های مختلف دانست و  گفت: در این جلسه به مشکلات چهار واحد‌های تولیدی پرداخته و تصمیمات مقتضی مطابق قانون برای ادامه فعالیت آن‌ها گرفته شد.

منبع: ایرنا


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8214426/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

استاندار همدان نیروی انسانی را برای واحد‌های تولیدی یک سرمایه و ایمنی را مقدم بر کار دانست و گفت: محیط کار باید برای کارگر ایمن باشد و اگر در محیط کار نابسامانی وجود دارد این مشکل از طریق کارفرما حل شود.

او گفت: این ستاد در راستای حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مسایل و مشکلات صنایع و طرح‌های تولیدی تشکیل شده است.