راهیابی یک سیاه‌پوست به پارلمان ایتالیا برای نخستین بار

وی گفت: ایتالیا کشور کاملا نژادپرستی نیست، ولی پدیده نژاد پرستی، همچنان در این کشور وجود دارد.

سوماهورو یکی از مدافعان حقوق کارگران است و کمیته‌های متعددی تاسیس کرده تا از مهاجرانی دفاع کند که به عنوان کارگر در مزارع و کشتزار‌های کشور ایتالیا به کار‌های سخت گمارده و استثمار می‌شوند.

به گزارش فرانس انفو، سوماهورو ۴۲ ساله، از اعضای ائتلاف سبزها-چپ، اصلیتی ساحل عاجی دارد، جامعه شناسی خوانده و علاوه بر زبان بومی مادری، به زبان‌های ایتالیایی و فرانسوی مسلط است.

ابوبکر سوماهورو می‌گوید خودش زمانی که ۱۹ سال داشت، استثمار شدن، تبعیض نژادی، انواع مشکلات در پیدا کردن کار و امرار معاش را تجربه کرده است. او به شدت نگران این است که، اوضاع و شرایط بویژه در زمینه حقوق مدنی افراد در دولت جورجیا ملونی نخست وزیر جدید، به گذشته‌ها بازگردد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8258362/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1

با پیروزی جناح راست افراطی در انتخابات پارلمانی ایتالیا، پارلمان جدید این کشور امروز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و «ابوبکر سوماهورو»، نخستین سیاه پوستی است که به عنوان نماینده، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.