راهیابی نمایندگان اپوزیسیون و شیعه به پارلمان کویت

گفته می‌شود زنان که از راهیابی به پارلمان در انتخابات پیشین باز مانده بودند در این دوره از انتخابات پارلمانی کویت دو کرسی به دست آوردند.

در انتخابات پارلمانی کویت، ۳۰۵ نامزد از جمله ۲۲ زن برای کسب ۵۰ کرسی در ۵ حوزه انتخابیه رقابت کردند. بر اساس قانون شماره ۵ سال ۲۰۲۲، شهروندان این کشور برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور از کارت ملی استفاده می‌کنند. همچنین، ۷۹۵ هزار و ۹۲۰ نفر واجد شرایط رای دادن بودند.

در این دوره از انتخابات پارلمانی کویت از مجموع ۵۰ نماینده، برای اولین بار ۳۰ نماینده که از اپوزیسیون داخلی شمرده می‌شوند وارد مجلس شده‌اند. همچنین نمایندگان شیعه برای اولین بار موفق شدند ۱۰ کرسی پارلمان را از آن خود کنند. سایر احزاب اسلامی در مجموع ۸ کرسی کسب کردند.

کویت اولین کشور حوزه خلیج فارس است که در سال ۱۹۶۳ پارلمان منتخب را تأسیس کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8249420/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA

بر اساس گزارش الجزیره، از موارد عجیب در این دوره، انتخاب دو نماینده که در زندان به سر می‌برند است. یکی از آن‌ها به دو سال زندان محکوم است.