راهیابی نفرات برتر مسابقات دوومیدانی کارگران خراسان رضوی به رقابت‌های کشوری

او افزود: در این مسابقات انتخابی کشوری ” امیر حسین صفری، محمد فرجی، سید محمود حسینی، علیرضا بقایی و سجاد محمدی” به ترتیب موفق به کسب مقام اول شدند.

رنجبر بیان کرد: در پایان مسابقات دو ومیدانی کارگران خراسان رضوی از پیشکسوتان این رشته در خراسان رضوی شامل “محمد بد اخشان، رضا بیانی و استاد صدری” با اهدای جوایز ویژه تقدیر شد.

زنده یاد ایرج یزدان بخش، کارآفرین پیشکسوت و پدر صنعت خراسان و بنیانگذار گروه صنعتی پارت لاستیک بود که در سال ۱۳۹۹ درگذشت.

سعید رنجبر رئیس انجمن دوومیدانی کارگران خراسان رضوی گفت: مسابقات دوومیدانی کارگران یادواره زنده یاد ایرج یزدانبخش با عنوان “دو استقامت صحرانوردی” کارگران خراسان رضوی روز چهارشنبه با حضور ۸۰ نفر از ورزشکاران کارخانجات خراسان رضوی در محل شهرک صنعتی توس با پیمایش مسافت ۱۰ کیلومتر برگزار شد.

راهیابی نفرات برتر مسابقات دوومیدانی کارگران خراسان رضوی به رقابت‌های کشوری


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8258807/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C