ذخیره گندم در آذربایجان شرقی به اندازه کافی است

شاهدی در کارگروه ارد و نان شهرستان سراب با تاکید بر ضرورت تعادل سازی سهمیه سرانه شهری و روستای گفت:سرانه سهمیه شهر‌های این شهرستان حدود ۱۰ کیلو و سرانه مناطق روستایی کمتر از ۸ کیلوست که نیازمند تعادل سازی است.

جهانی با اشاره به افزایش ۳ برابری جمعیت شهرستان در تعطیلات توروزی و فصل تابستان و همچنین تردد مسافران در زمان گردشگری خواستار افزایش سهمیه ارد تخصیصی شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8310987/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

فرماندار سراب نیز با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان و مسدود شدن راه ارتباطی روستا‌های صعب العبور در زمان بارش برف افزود: با توجه به بسته شدن راه‌های ارتباطی برخی از مناطق و نبود امکان تردد جهت پیشگیری از کمبود نان نیاز است که سهمیه یک ماهه اهالی ساکن در این روستا‌ها یکجا تخصیص داده شود.