دمای هوا در اردبیل افزایش می‌یابد

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل می‌گوید: این سامانه تا روز جمعه (۲۵ شهریور) در استان اردبیل فعال خواهد بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8237372/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

او گفت: شهرستان‌های مرکزی و جنوبی استان اردبیل قدری بیشتر تحت تاثیر این سامانه خواهند بود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه (۲۲ و ۲۳ شهریور) با توجه به تغییر جریانات جوی و جنوبی شدن آنها، وزش باد تند تا نسبتاً شدید گرمیج و افزایش محسوس دما بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

محمدی می‌گوید: از عصر چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی زودگذری شاهد ابرناکی، وزش تند باد لحظه ای، کاهش محسوس دما و در برخی نواحی استان رگبار باران خواهیم بود.

سیاوش محمدی گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان اردبیل طی امروز (دوشنبه ۲۱ شهریور) کمی تا نیمه ابری، در پاره‌ای از مناطق توام با وزش باد خزری خواهد بود.