دستگیری سارق زورگیر هنگام ساخت پلاک جعلی

او گفت: این متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به سرقت یک دستگاه خودرو اعتراف کرد که تحقیقات بیشتر از این متهم برای کشف سلاح و پلاک‌های خودروی سرقتی و سایر سرقت‌های احتمالی ادامه دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8313835/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C

 سرهنگ مرتضی امیرسبتکی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه خودروکه  با تهدید یک نوجوان ۱۶ ساله  انجام شده بود  موضوع با جدیت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

امیرسبتکی بیان کرد: با پی جویی‌های شبانه روزی ماموران پلیس آگاهی، متهم دخیل در این سرقت شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در هنگام ساخت پلاک جعلی در یک مغازه تزییناتی دستگیر و از این محل یک جفت پلاک جعلی نیز کشف شد.

او افزود: این نوجوان پس از پیاده کردن مادرش پشت فرمان خودرو بوده و با تهدید سارق خودرو از وی به سرقت می رود.