دستبند پلیس هویزه بر دستان سارق سیم برق

او می گوید: ماموران پلیس آگاهی شهرستان هویزه با کار اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی سارق حرفه‌ای را در خصوص این سرقت‌ها شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ حسین نژاد گفت: سارق دستگیر شده پس از تکمیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8219673/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82

رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ابزار سرقت کشف شد و متهم در تحقیقات پلیس به ۸ فقره سرقت سیم برق اعتراف کرد.

سرهنگ سهراب حسین نژاد گفت: پی وقوع چند فقره سرقت سیم و تجهیزات برق در برخی مناطق این شهرستان، پایش‌های تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.