در سال جدید همچنان پرستاری جذب نشده است

کوهساریان ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشجو در شرایط فعلی آماده نیست و پذیرش بیشتر به شرطی وجود خواهد داشت که زیرساخت های لازم از جمله ظرفیت استخدام، امکانات آموزشی، رفاهی و استاندارد سازی فراهم شود.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

او گفت: به طور کلی در حالی که شرایط جذب پرستاران از جمله پرستاران تمدید طرح و تعدیل شدگان و پرستاران بیکار آماده نشده و ایجاد ظرفیت پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی صاحبنظران راهبرد منطقی نیست .


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8212871/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

امین کوهساریان گفت : با توجه به کمبود شدید پرستار در بخش های درمانی هنوز در سال جدید پرستاری جذب نشده است.

او افزود: در برخی از مراکز درمانی به علت کمبود نیروی پرستار هر نفر از همکاران جای دو پرستار مشغول به ارائه خدمات سلامت و مراقبتی در بیمارستان های تهران هستند و بعضی مراکز از تحمیل اضافه کار اجباری جهت این کسری استفاده می‌کنند، این امر فرسودگی پرستاران و کاهش کیفیت خدمات را منجر خواهد شد.

او افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ مرکز درمانی در تهران فعال و مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعه کنندگان است.

به گفته وی در خصوص اخذ مجوز استخدام نیرو به ویژه پرستار جلسات متعددی برگزار شده است و طرح ساماندهی دولت هنوز اجرایی نشده ، اما فرایند ها در حال اجرا است. در حال حاضر کمبود شدید نیروی پرستار در بیمارستان های تهران دیده می شود به طوریکه از نظر درصد پرستار به تخت های بیمارستانی وضعیت خوبی نداریم.