درگاه قدیمی مجوزهای اصناف چه زمانی غیر فعال می‌شود؟

حالا وزارت صمت اعلام کرده موضوع اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار و هم تعیین تکلیف مجوز‌های ثبت محور را در همان مهلت سه ماه که به تکمیل کاربرگ‌ها اختصاص داشته اجرا می‌کند.

آقای شمش الدین حسینی گفت: وزارت صمت مجوز‌های اصناف را بر خلاف قانون در درگاه دیگری به جای درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر می‌کند که از نظر قانونی این قابل پذیرش نیست.

آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در همین آذر اولین صدور مجوز‌های جایگزین توسط خود درگاه ملی صورت خواهد گرفت.

درگاه قدیمی مجوزهای اصناف چه زمانی غیر فعال می شود؟

دبیر هیئت نظارت بر سازمان‌های صنفی آقای مهدوی می‌گوید:بعد از این که مجوز‌های ثبت محور و تایید محور نهایی و کاربرگ‌ها تعیین و اصلاح شد اول بهمن این اتصال اتفاق می‌افتد.

رئیس کمیسیون رونق و جهش تولید  نیز در صحن مجلس از این تاخیر در حذف درگاه و عملکرد وزارت صمت در این زمینه انتقاد کرد.

آقای امیر سیاح گفت: چندین ماه است که به وزارت صمت  می گوییم که درگاه جدید صنفی را راه اندازی کنند که  g4b حذف و به درگاه مجوز‌ها متصل شود، اما در این زمینه تاخیر دارد که در نامه ای جدید با آن‌ها اتمام حجت شده است.

در همین زمینه رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد نکته‌ای را مطرح کرد.

اما با گذشت این مهلت شاهد آن هستیم که درگاه قدیمی همچنان فعال است.

حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره درگاه قدیمی صدور مجوز‌های غیر فعال می‌شود یا خیر؟


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8309626/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

در این خصوص دبیر هیئت نظارت بر سازمان‌های صنفی علاوه بر وعده زمانی  جدید به موردی دیگر هم اشاره کرد.

اطلاعیه‌ای که به وزارت صمت تا ۱۵ آذر مهلت داده بود که درگاه قدیمی صدور مجوز‌های این وزراتخانه را غیر فعال کند.

به گفته کارشناسان، درگاه ملی مجوز‌ها باعث تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر خواهد شد درگاهی که برخی از دستگاه‌ها نسبت به آن روی خوش نشان نداده و مقاومت زیادی در مقابل آن دارند البته که بنا نیست این مقاومت‌ها دوام زیادی داشته باشد.

درگاه قدیمی مجوزهای اصناف چه زمانی غیر فعال می شود؟

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد نیمه آذر آخرین مهلت وزارت صمت برای به روز رسانی  و اتصال به درگاه جدید مجوز‌های کسب و کار طبق قانون است.

بر اساس قانون هیچ درگاهی به جز درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار حق صدور مجوز را ندارد.

در جلسه ۶۹ هیئت مقررات زدایی کسب و کار به وزارت صمت مهلتی سه ماه برای تکمیل کاربرگ‌های خود داده شده بود.

در نهایت این را باید گفت که اگر وزارت صمت یا هر دستگاهی به قانون صدور مجوز‌های کسب و کار و مجموعه آن پایبند نباشد بنا بر وعده وزیر اقتصاد مجوز‌های معطل مانده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار صادر می‌شوند.

 بر اساس آخرین وضعیت منتشر شده از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها، از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۱ آذر ۴۱۱۰۹ درخواست مجوز به وزارت صمت ارسال شده است.

بر این اساس وزارت صمت در میان ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه ۲۱ دستگاه‌ها در صدور مجوز را به خود اختصاص داده است.

آقای غلام علی مهدوی گفت: بنا بر توافقات قبلی که با خود وزارت اقتصاد داشته ایم و صورت جلسه‌ای که در این خصوص تنظیم شد مقرر گردید که یک بهمن این اتصال انجام گیرد.

از مجموع مجوز‌های درخواست شده از وزارت صمت ۳۶۰۷ مجوز تایید و صادر شده، ۴۱ مورد قابل تایید نبوده است. همچنین ۱۸۹ درخواست در فرآیند صدور قرار دارد، ۳۴۸۶۳ درخواست دیگر در حال بررسی اولیه است و ۲۴۰۵۰ مجوز نیز تاخیر در فرآیند بررسی را به ثبت رسانده است.

اما در کل عملکرد وزارت صمت در صدور مجوزهای کسب و کار چگونه بوده است؟

۴۱۱۰۹ درخواست مجوز به وزارت صمت ارسال شده است

درگاه قدیمی مجوزهای اصناف چه زمانی غیر فعال می شود؟