درخواست اعطای اقامت ویژه اتباع مجاز در البرز بررسی شد + فیلم

در این نشست پرونده‌های متقاضیان فعالین اقتصادی اتباع خارجی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به منظور تأیید نهایی به کمیسیون ویژه اعطای اقامت و تسهیلات وزارت کشور ارسال شد.

در اولین جلسه کارگروه اعطای اقامت ویژه، ۴پرونده اتباع متقاضی که حائز شرایط و از فعالان مؤثر اقتصادی هستند، مورد بررسی قرار گرفت.

اولین جلسه کارگروه بررسی پرونده‌های متقاضیان و درخواست کنندگان اتباع غیر ایرانی مجاز جهت اعطای اقامت ویژه برای برخی از فعالان مؤثر اقتصادی، به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز و مدعوین و اعضای کارگروه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، اتباع مجازی که از فعالان اقتصادی بوده و در ایران سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تجاری، بازرگانی، اقتصادی و یا زیر بنایی کرده‌اند، حائز شرایط برای دریافت اقامت ویژه هستند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8307908/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85