درخشش شناگران قمی در مسابقات کشوری

دیگر شناگر قمی علی مظفری با تیم هیئت شنای قم نیز موفق به کسب مقام چهارمی در رشته ۵۰ متر آزاد گردید.

در این دوره از رقابت ها  آراد مهدی زاده با تیم پایگاه ملی آزادی موفق به کسب دو مقام قهرمانی در رشته‌های ۵۰ و۲۰۰ متر قورباغه و دو نایب قهرمانی در رشته ۱۰۰ متر قورباغه و ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی شد.

درخشش شناگران قمی در مسابقات کشوری


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8235969/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

تیم هیئت شنای قم با ترکیب علی مظفری و محمد حسن مختص آبادی با مربیگری علیرضا پرنده غیبی در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

مسابقات کشوری جام شنا  در استخر قهرمانی آزادی تهران در تاریخ ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.