درخشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در المپیاد کارکنان وزارت بهداشت

در این دوره از مسابقات ۵۲ داوطلب در رشته‌های ورزشی شنا، فوتبال، فوتسال، دارت، تنیس روی میز و والیبال از دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند که شناگران دانشگاه موفق شدند سه مقام نخست این رشته را کسب کنند.

محمد گله داری نیز مدال طلا ۵۰ متر آزاد را کسب کرد.

کورس دیوسالار هم مدال برنز ۱۰۰ مترقورباغه را از آن خود کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8313158/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

عباس کرم نژاد نیز در این مسابقات یک مدال نقره و یک مدال برنز را کسب کرد، وی موفق شد در ۵۰ متر آزاد مدال نقره و در ۱۰۰ متر آزاد مدال برنز را کسب کند.

سومین دوره المپیاد کارکنان وزارت بهداشت از پنجم تا بیست و ششم آذرماه در خزر آباد ساری برگزار شد و دانشگاه کرمان رتبه هفتم این مسابقات را کسب کرد.

بر این اساس، شایان حاج ابراهیمی موفق شد دو مدال طلا در ۵۰ متر پروانه و ۵۰ متر آزاد کسب کند.