دانشگاه های کشور در حوزه به‌روز رسانی تجهیزات مشکل دارند/ ارائه خدمات مهارتی به دانشجویان در دانش بنیان‌ها

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

او افزود: سیستم های مانیتوری تهیه کرده ایم و در حوزه ربات هم فعالیت هایی انجام داده ایم تا بتوانیم در همین شرکت های دانش بنیان خدمات آموزشی مهارتی به دانشجویان ارائه دهیم و برای آن ها مدرک هم صادر می کنیم.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود: یکی از معروف ترین برند های اروپایی که بیشترین استفاده را داشت، در ایران نصب کردیم تا بتوانیم به عنوان آموزش برای دانشجویان در نظر بگیریم و تجهیزات الکترونیکی که قبلا آسیب دیده اند و هم اکنون تعمیر شده اند را مجدد آزمایش کنیم و این امکان به راحتی در ایران فراهم شده است.

او گفت: برای آموزش های مهارتی سعی کرده ایم که با دانشگاه های کشور تعامل داشته باشیم. دانشگاه های ایرانی مدرک محور هستند اما در خارج مهارت مهم است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8234930/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

افشین بهمران مهربان، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان گفت: دانشگاه های کشور در انتقال علوم دچار برخی مشکلات هستند و در استان ها برای به روز کردن تجهیزات فنی و سیستم بودجه کافی ندارند.

مهربان تصریح کرد: در گذشته فقط ربات در حوزه شرکت های خودروسازی تاثیر داشت و دانشجویان هم برای فعالیت و یادگیری محدود به همین مراکز می‌شدند و صنایع کوچک هنوز به ربات و استفاده از ربات های صنعتی روی نیاورده بودند.