خیز آنفلوانزا و ابلاغ دستورالعمل تعطیلی مدارس از شنبه

وی افزود: ستاد کرونا و وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که قرار است هفته آینده دستورالعمل جدیدی در این زمینه ابلاغ شود.

جانشین ستاد کرونا استان گفت: والدین از فرستاد فرزندان خود که مبتلا به آنفلوانزا هستند به مدارس خودداری کنند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8269285/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87

کبیری جانشین ستاد کرونا استان قزوین  گفت: مسئولان آموزش و پرورش به سندی اشاره کردند که مربوط به سال ۹۹ و دوره کرونا است و با توجه به شیوع آنفلوانزا دستورالعمل جدیدی برای تعطیلی مدارس ابلاغ نشده است.