خرید ۳۰ هزار تن چغندرقند توسط کارخانه قند چهارمحال و بختیاری

وی افزود: هنگام کشت بذر، نهاده و کود در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد و قیمت محصول خریده شده بعد از برداشت محصول از قیمت نهاده‌ها کسر می‌شود.

بیک‌بکان گفت: میزان تولید شکر از ۲۰۰ هزار تن چغندر قند حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تن است.

بیک‌بکان افزود: تولید ۵۰ تن در هکتار عملکرد چغندر قند استان است و ۳۰ هزار تن چغندر قند تا کنون به کارخانه قند تحویل شده و ۲۵ هزار تن دیگر در زمین‌های کشاورزی موجود است که با مساعد شدن شرایط هوایی برداشت انجام می‌شود.


بیک‌بکان ادامه داد: کارخانه به ازای هر تن چغندر قند دو کیلو شکر و ۲۰ تن تفاله چغندر قند تولید می‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8285160/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

سیروس بیک‌بکان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندر قند رفته است.

بیشتر بخوانید


وی ادامه داد: کارخانه قند استان از ابتدای سال تا ۱۵۰ هزار تن چغندر قند خرید کرده که ۳۰ هزار تن آن از داخل استان و ۱۲۰ هزار تن از استان‌های لرستان و کرمانشاه تامین شده است و پیش‌بینی می‌شود این خرید داخلی و خارجی به حدود ۲۰۰ هزار تن هم برسد.

وی پیش‌بینی کرد: از این سطح پنج هزار تن محصول چغندر قند برداشت شود.