خرید حمایتی زعفران از هفته آینده آغاز می شود

او با بیان اینکه امسال برای خرید محصول حمایتی زعفران چهار مرکز در سطح استان فعال است، افزود: مراکز در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سرایان و فردوس آماده خرید محصول زعفران از بهره‌برداران خواهند بود.

رضوی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: با توجه به آغاز فصل خرید زعفران در خراسان جنوبی، از هفته آینده زعفران به صورت حمایتی از کشاورزان استان خریداری می‌شود.

رضوی با بیان اینکه قیمت زعفران حمایتی امسال ۱۰۰ درصد افزایش دارد، اظهار کرد: زعفرانی که از بهره‌بردار خریداری می‌شود به مدت سه ماه در مراکز ما به صورت امانت نگهداری می‌شود که در این مدت اگر در بازار آزاد قیمت زعفران بیشتر باشد کشاورز می‌تواند محصول خود را تحویل بگیرد تا بتواند در بازار آزاد به فروش برساند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8282401/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF