خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون روستایی استان قزوین

  به گفته وی، امسال ۱۱ مرکز خرید تضمینی گندم توسط شرکت‌های تعاونی روستایی، گندم مازاد کشاورزان را خریداری کرده اند.

وی اضافه کرد: در قبال خرید هر کیلوگرم گندم مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به گندم‌کاران پرداخت می‌شود.

رحمانی افزود: تعاون روستایی به عنوان کارگزار دولت محصول تولیدی کشاورزان را خریداری می‌کند تا آنان بدون دغدغه در کمترین زمان محصول خود را تحویل و هزینه آن را دریافت کنند.

 رحمانی گفت: برای تعیین کیفیت گندم‎های عرضه شده از کشاورزان مولفه‎هایی مانند رطوبت، افت مفید و غیرمفید، سن‎زدگی و … در نظر گرفته شده است.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین ادامه داد: هم اکنون خرید تضمینی گندم در ۶ مرکز اصلی و یک مرکز فرعی در شهرستان آوج ادامه دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8212585/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

شهرام رحمانی مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در سطح استان همزمان با فصل برداشت این محصول آغاز شده است، اعلام کرد: خرید گندم توسط شبکه تعاون روستایی از مرز ۵۰ هزار تن گذشت که نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵ برابر رشد داشته است.