خبر حمایت وحیدی از یک خودروساز صحت ندارد

وزارت کشور تاکید کرد: همانگونه که از اظهارات وزیر کشور پیداست، هیچ اشاره‌ای به شرکت خودروسازی خاصی نشده است و آنچه که حمایت وزیر کشور از خودروسازی بهمن خوانده شده، تکذیب می‌شود.

وزارت کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: احمد وحیدی وزیر کشور روز گذشته در بازدید از هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری گفته بود که «اتوبوس سازان داخلی مورد حمایت ما هستند و تاکنون قرارداد‌های مختلفی منعقد شده که پیش از این در کشور سابقه نداشته است.»

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور خاطرنشان کرده است: وزارت کشور در دولت مردمی و عدالت محور آیت الله رئیسی، همواره بر توجه به استفاده از ظرفیت‌های داخلی تاکید داشته است و در این مسیر از همه تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8265067/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF