خانواده منشأ امور خیر جامعه / فروغ جاویدان به سقوط ختم شد

امام جمعه کرج گفت: دشمنان امروز بدانند که اگر بخواهند هجمه ها و عملیاتی  بر علیه  ایران اسلامی داشته باشند با نتیجه ای مانند عملیات مرصاد مواجه خواهند شد و ایران اسلامی با اقتدار و صلابت و با ایمان کامل در مقابل دنیای دشمنان ایستاده است.

آیت الله حسینی همدانی گفت: دشمنان  تبلیغات می کنند که سفر رئیس جمهور روسیه به ایران حاصلش چند عکس بودو هزینه ای زیادی که برای ایران داشت باید گفت که اهل فن تاثیر این رفت و آمد و آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن را می دانند. 


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8192693/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%AF

 آیت الله حسینی همدانی گفت : منشاء تمام امور خیر در جامعه خانواده است و دشمنان تلاش می کنند  خانواده تشکیل نشود و اگر شکل می گیرد خانواده، خانواده اسلامی نباشد و اگر این خانواده تشکیل شد بقا و دوامی نداشته باشد ما باید به خانواده اهمیت دهیم. 

او می گوید: این عملیات آخرین عملیات نظامی بود اما دشمنان عراقی نبودند که حمله کردند بلکه شبه نظامیان ایرانی موسوم به ارتش آزادی بخش ملی تحت رهبری مجاهدین خلق با حمایت دولت عراق به مرزهای ایران حمله کردند و اسم آن را گذاشتند فروغ جاویدان که نتیجه آن سقوط جاویدان شد عملیات مرصاد مقابل عملیات فروغ جاویدان قرار گرفت و آن را شکست داد این عملیات نمادی از همدلی مردم، سپاه،  بسیج و عشایر بود که موفق شدند عملیات شبه نظامی فروغ جاویدان را شکست دهند .