جهیزیه؛ هدیه نیکوکاران شاهرودی به نوعروسان نیازمند

محمدمهدی اصغری گفت: هر سری جهیزیه به ارزش ۴۰ میلیون تومان شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون است.

اصغری افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۷ هدیه ازدواج به مبلغ هر هدیه ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فرزندان پسر تحت پوشش اهدا شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8310198/%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF

به گفته اصغری، با احتساب این تعداد ، امسال ۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند در شهرستان شاهرود اهدا شده است.