جمع آوری بیش از ٢٠ دستگاه تله زنده گیری پرندگان در پارک ملی بوجاق

باقری پور افزود: این گونه تله‌ها باعث کاهش آمار پرندگان منطقه و حتی تلفات از سایر گونه‌های حیات وحش اعم از پرنده، پستاندار و … می‌گردد.

وی ادامه داد: بیش از ٢٠ دستگاه تله پاگیر کلکوم و ۴ دستگاه تله بازگیری دراین‌منطقه جمع آوری و یک قطعه خوتکا هم رها سازی شد.

احسان باقری پور با بیان اینکه مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق در گشت و کنترل‌های خود در مناطق و پس از بیتوته‌های طولانی و بازدید‌های میدانی از همه دشت‌ها و زیستگاه‌ها، موفق به کشف منطقه‌های تله گذاری شده در یکی از زیستگاه‌های پارک ملی بوجاق شدند گفت: تله‌های زنده گیری کشف شده به منظور زنده گیری و شکار پرندگان منطقه بخصوص پرندگان شکاری بود.

وی گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق به منظور حفظ و مراقبت منطقه بصورت اکیپ‌های شبانه روزی در حال گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت هستند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8304308/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A2%D9%A0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%82