جزئیات عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر اعلام شد