جدیدترین آمار کرونا در کردستان


مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در استان تا امروز را اعلام کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8295829/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86