جازموریان شهرستان شد

رئیسی گفت: اعتبارات لازم برای استقرار ادارات و زیر ساخت‌های لازم، خدمت رسانی دراین منطقه محروم پیش بینی شده وبزودی تسهیل خواهد شد.

او در دیدار صمیمی با مردم کروچان گفت: هم اکنون بخش جازموریان به شهرستان اعلام می‌شود واین مسئله در وزارت کشور بررسی شده واقدامات لازم‌در استانداری کرمان انجام می‌شود.

آیت الله رئیسی صبح امروز درجمع مردم روستای کروچان از روستاهای جازموریان حضور یافت.

او بر رفع محرومیت از این شهرستان جنوبی کرمان تاکید کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8210756/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF