توقیف ۲۳ دستگاه خودرو متخلف در چرداول

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول بیان کرد: پلیس در صورت مشاهده چنین مواردی ضمن اعمال قانون و متوقف کردن وسیله نقلیه، راننده را به مراجع قضائی معرفی خواهد کرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8307000/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد

سرهنگ مظفر مهدیخانی، فرمانده انتظامی شهرستان چرداول اظهار داشت: طرح توقیف خودرو‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی به صورت ویژه توسط پلیس راهور و یگان‌های انتظامی شهرستان به مرحله اجراء در آمد.