توقیف اتوبوس مسافربری حامل ۱۰۱ کیلو تریاک در مشهد

او افزود: پلیس در این عملیات ضربتی با ردزنی‌های گسترده، اتوبوس مسافربری حامل مواد افیونی را ردزنی و درعملیاتی غافلگیرانه خودروی مذکور را در ورودی شهر مشهد متوقف کردند.

ابراهیم قربان زاده جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: جان برکفان مرکز عملیات ویژه پلیس کشف ۱۰۱ کیلویی مواد مخدر از یک اتوبوس مسافربری در مشهد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاق محموله مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور به مشهد دست یافتند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به کشف ۱۰۱ کیلو تریاک و دستگیری ۳ متهم  ادامه داد: تحقیقات با هماهنگی مراجع قضایی ادامه دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8253006/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF