تورم تولید بخش خودرو در فصل تابستان ۲ درصد بوده است

او از صنایع خودروسازی و لوازم خانگی به‌عنوان ۲ رشته صنعت با زنجیره تامین پیچیده و بزرگ نام برد که مواد اولیه خود را از صنایع بزرگی چون فولادسازی، پتروشیمی‌ها و الکترونیک تامین می‌کنند و کنترل تورم در این حوزه‌ها می‌تواند با یک وقفه زمانی رشد قیمت در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را برای مصرف کنندگان این محصولات کنترل کند.

قالیباف می گوید: همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو شاهد رشد تولید در این بخش هستیم‌، به‌طوریکه آمار تولید ۷ ماهه ایران خودرو و سایپا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد دارد.

به گفته او، افزایش قیمت تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، ۲۷.۲ درصد بود که اگر با تورم نقطه‌ای مصرف کننده در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مهر سال قبل (۴۸.۶ درصد) مقایسه شود، کنترل تورم تولید در بخش خودرو ثابت می‌شود.

به گفته او، مقدار افزایش قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان نسبت به مقدار افزایش قیمت سبد مصرف کننده در یک ماه کمتر است و این امر بدان معناست که مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو که شامل حدود ۳۰۰۰ قطعه می‌شود، در مسیر درستی قرار دارد.

سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: تورم نقطه‌ای تولید در بخش تولید خودرو در تابستان، ۲۷.۲ درصد ذکر کرد.

گفتنی است براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم تولید فصلی در صنعت منفی ۲.۳ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۰.۱ درصد گزارش شده است. در بخش معدن تورم تولید نقطه‌ای۱۳.۴ درصد و فصلی منفی ۲ درصد اعلام شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8301246/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم تولید در بخش خودرو در تابستان ۲ درصد است که این امر بدان معناست که هزینه ملزومات ساخت خودرو در تابستان نسبت به بهار تنها ۲ درصد افزایش داشته است‌.

قالیباف ادامه داد: تورم تولید در بخش لوازم خانگی در فصل تابستان ۲.۶ درصد و نقطه‌ای ۲۹.۹ درصد بود که در مقایسه با تورم مصرف‌کننده بسیار کمتر است.