تقویت ضریب ایمنی خط انتقال گاز تبریز _ نوردوز

آقای خدایی اظهار کرد: عملیات غلاف گذاری بر روی خط لوله انتقال گاز ۳۰ اینچ تبریز – نوردوز با حضور کارشناسان عملیاتی در کیلومتر‌های ۱۳، ۲۷، ۴۸، ۴۹، ۵۷، ۶۵، ۷۳ و ۱۰۶ و با نظارت و تایید بازرسی فنی، نصب و ضریب ایمنی خط مذکور تقویت شد.

آقای خدایی گفت: با هدف تکمیل تعمیرات خط انتقال گاز تبریز _ نوردوز در نقاط شناسایی شده هشت نقطه با اجرای غلاف گذاری از نوع «بی» تقویت و ایمنی سازی شد.

وی گفت: این عملیات پس از انجام تست‌های لازم روی خط لوله مذکور و شناسایی نقاط آسیب پذیر، نصب غلاف در هشت نقطه از این خط لوله ضروری تشخیص داده شد که با هماهنگی مرکز دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران و تلاش همکاران عملیاتی و بدون قطعی گاز در ۱۰روز کاری با موفقیت انجام شد.

وی با اشاره به این که انتقال پایدار و ایمن گاز از وظایف مهم این منطقه عملیاتی است یادآورشد: این عملیات با هدف ارتقای ضریب ایمنی، بالا بردن راندمان و توان خط جهت انتقال پایدار گاز و بر اساس استاندارد‌های شرکت انتقال گاز ایران انجام گرفت.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8209392/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B2