تعیین عرصه و حریم معصوم زاده بجنورد

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی گفت: در این بازدید، ساکنان منطقه معصوم زاده بجنورد درخواست تسریع امور را داشتند و ما نیز به همین جهت در محل حضور پیدا کردیم تا شرایط را از نزدیک ببینیم.

 مصطفی پورعلی گفت: معصوم زاده بجنورد قدمت بالایی دارد و ساکنان اطراف این محدوده نمی‌توانند عملیات عمرانی در اطراف این مجموعه انجام دهند.

او گفت: پس بحث‌وبررسی در شورای حریم استان، طرح حریم و عرصه معصوم زاده به تهران ارسال می‌شود.

پورعلی گفت: این درخواست مردمی در سفر ریاست محترم جمهور نیز مطرح شد، در نتیجه موضوع تعیین حریم معصوم زاده بجنورد را با وزیر و معاونان مربوطه مطرح کرده‌ایم.

پورعلی گفت: مطالعات تکمیلی در کارگروه استانی در حال انجام است و پس از تعیین ضوابط حریم منطبق فر حریم باستان‌شناسی و تاریخی در شورای حریم استان مطرح می‌شود.

مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی گفت: پس از ارجاع مطالعات تکمیلی کارگروه استانی، در شورای حریم کشور پیگیر تصویب هرچه سریع‌تر مصوبات این طرح خواهیم بود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8228981/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF