تعقیب و گریز در طبیعت خراسان رضوی/ شکاری که نافرجام ماند

 

تصویربردار: محیط‌بان مهدی علی نیا


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8299011/%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

صدای این پرنده به صورت بلند و شبیه کلیاک-کلیاک-کلیاک شنیده می‌شود. پا‌های آن‌ها که با پر پوشیده شده به رنگ زرد و بسیار قوی است. چنگال هایشان تیز و حالت خمیده دارد که به راحتی می‌توانند پوست شکار را پاره کنند. چشمان آن‌ها نسبتا درشت و بسیار تیز بین است. آنان می‌توانند یک خرگوش را از فاصله دو کیلومتری ببینند.

مستند شکار ناموفق عقاب طلایی در حمله به گله آهوان در مه ولات خراسان رضوی

عقاب‌های طلایی بالغ، طول بدنی حدود ۷۵ تا ۸۵ سانتی متر دارند و فاصله دو سر بال ها‌ی آن‌ها در حالت باز ۱۷۵ تا ۲۰۰ سانتی متر است. وزن آن‌ها حدود ۳ تا ۵ کیلو گرم می‌باشد.

شکار و شکارچی در طبیعت خراسان رضوی

 

در این گونه نیز مانند سایر انواع پرندگان شکاری جنس ماده بزرگتر از نر است.