تصادف در جاده بندرعباس به کهورستان

 سرهنگ نیکبخت فرمانده پلیس راه هرمزگان گفت: این حادثه یک فوتی و چهار مجروح در پی داشته است.