تشکیل حدود ۲۰۰ پرونده تخلفات شب یلدا در استان کرمانشاه

قهرمان شاهی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت : گزارش تخلفات ارسال شده، اما تاکنون تعطیلی مبنی بر تکرار تخلف که منجر به تعطیلی واحد صنفی شود انجام نشده است. 

واحد‌های پرتخلف با تکرار تخلف تعطیل خواهد شد .


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8314967/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

وی گفت : تخلفات آن‌ها گرانفروشی کم‌فروشی عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور اعلام شده است.

طرح نظارتی از ۱۵ آذرماه شروع و تا شب یلدا ادامه دارد.