ترخیص خودرو‌های توقیفی با شرایط ویژه

۱۳ هزار خودرو در پارکینگ‌ها چشم انتظار مالکان هستند که از این تعداد ۹ هزار موتورسیلکت است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8278721/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

سرهنگ حسن پور، رئیس پلیس راهور گفت: بار‌ها از مردم درخواست شد که از تشویق‌ها برای ترخیص خودرو و موتور سیکلت ها‌ی خود بهره‌مند شوند، اما حضور‌ها آن‌ها در این زمینه کمرنگ بوده است.

رئیس پلیس راهور گفت: پلیس همچنان با این شرایط منتظر حضور مالکان خودرو‌های توقیفی برای ترخیص خودرو‌ها است.

وی افزود: مشوق‌ها شامل دریافت تعرفه بر اساس سال ۹۴، تقسیط جرایم سنگین در مدت یکسال و دادن تعهد در صورت نداشتن بیمه، معاینه فنی و یا گواهینامه بود که دادستان هم فرجه یک ماه در این زمینه داد تا متقاضیان از این فرصت بهره‌مند شوند.