تحریم ضدآمریکایی جدید روسیه

به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد، مبنای این تصمیم مقابله به مثل است، کسانی که ورودشان به روسیه ممنوع شد نمایندگان مقامات، قانون گذاران و خویشاوندان آنها، در کنار روسای شرکتها، موسسات اجتماعی و نظامی، کارشناسان و گروه‌های فشاری هستند که در پویش فشار بر روسیه و حمایت از اوکراین سهیم بوده اند.

وزارت امور خارجه روسیه نام ۲۰۰ شهروند آمریکایی دیگر را در فهرست کسانی وارد کرد که ورودشان به کشور روسیه ممنوع شده است. این اقدام روسیه در واکنش به تحریم‌هایی است که آمریکا بر شهروندان و مقامات روسیه تحمیل کرده است.

آمریکا و متحدان غربی این کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین مجموعه گسترده ای از تحریم ها را علیه روسیه اعمال کردند. با این حال، این تحریم ها باعث افزایش تورم در کشورهای غربی و آسیب به خود آنها شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8280899/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87