تجهیز ۲ هزار و ۹۰۰ نانوایی به دستگاه کارتخوان در خوزستان

امید جهان نژادیان گفت: در خوزستان ۳ هزار و صد واحد نانوایی یارانه‌بگیر روستایی و شهری وجود دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: نانوایی‌هایی که تاکنون موفق به دریافت دستگاه کارتخوان مجهز نشده‌اند باید به نشانی کیانپارس انتهای خیابان مرداد شرقی مدیریت بانک سپه مراجعه کنند تا مغایرت‌های اصلاحانی دستگاه کارت خوان خود را مرتفع کنند تا به زودی دستگاه کارتخوان نانوایی آن‌ها نصب شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8298538/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

او می‌گوید: ۲ هزار و نهصد واحد نانوایی در استان تاکنون به دستگاه کارتخوان مجهز شده اند و حدود ۱۸۵ واحد نانوایی دیگر با مشکلاتی مواجه شده اند که اسامی آن‌ها مشخص به فرمانداری‌های شهرستان ابلاغ شده است.