تجلیل از دانش آموزان برتر سمنانی


در مراسمی از ۶۰۰ دانش آموز برتر دختر و پسر شهرستان سمنان در بخش‌های آموزشی و پرورشی تجلیل شد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8294835/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C