تاکید یمن بر مقابله با تاراج منابع این کشور

به نقل از تلویزیون المسیره، المشاط از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست متجاوزان را تحت فشار قرار دهد تا آنچه در توافقنامه استکهلم متعهد شده اند را اجرا کنند و کسری حقوق همه کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان را بپردازند. وی افزود: پرداخت حقوق و مستمری یک حق طبیعی برای همه کارمندان و بازنشستگان است.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: درآمد‌های نفت و گاز غارت شده توسط مزدوران متجاوز برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان و تحقق توسعه گسترده در سطح ملی کافی است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن خاطرنشان کرد: مردم یمن در برابر تداوم غارت ثروت و منابع خود که به شرکت‌ها و املاک مزدوران خارج از کشور منتقل می‌شود، سکوت نخواهند کرد، این در حالی است که مردم یمن در اثر محاصره در رنج و عذاب هستند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8208910/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1