تاکید بر جلوگیری از خروج نسخ خطی تاریخی از کشور

همچنین محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه باید با رفع معضلات و مشکلات سازمان اسناد و کتابخانهملی در جهت ارتقای جایگاه و مقام علمی این سازمان گام برداریم، بیان کرد: توجه بیش از پیش به فعالیت‌ها، اقدامات و تلاش هایسازمان در حفظ، جمع آوری و در اختیار قرار دادن گنجینه علمی کهن ایران زمین به نهادینه شدن فرهنگ مکتوبات و نسخ خطی منجرمی شود.

گفتنی است در حاشیه این جلسه نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ از اسناد مرتبط با اربعین حسینی(ع) در طولدهه های گذشته رونمایی شد. این اسناد به عنوان استخراجی جدید از گنجینه اسناد ملی ایران به شمار می رود که شامل نمونه هایی ازاظهار ارادت مردم ایران زمین به آستان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در طول تاریخ در قالب وقفنامه ها با قدمت ۶۰۰ ساله، اسناد،بخشنامه ها و گزارش های مرتبط با زوار اربعین حسینی و دسته های عزاداری ایرانیان و اعراب در طول قرن های گذشته است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8234068/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

در این جلسه علیرضا مختارپور، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی گزارشی از مشکلات، درخواست ها و اقداماتسازمان اسناد و کتابخانه ملی در طول یک سال گذشته ارائه کرد و در ادامه سایر اعضای هیئت امنا به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه هایخود در خصوص وضعیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی پرداختند.

نخستین جلسه هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دوره جدید با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، محمدمهدیاسماعیلی وزیر فرهنگ و اعضای هیئت امنای این سازمان برگزار شد.