بیش از ۹۳ هزار تن انتقالات از طریق خط آهن افغانستان صورت گرفته است

اداره خط آهن افغانستان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته است: از هشتم تا چهاردهم میزان(مهر) سال‌ جاری ۹۳ هزار ۹۸۶ تن انتقالات از طریق خط آهن افغانستان صورت گرفته است.

در این میان بیش از ۷۱ هزار تن از طریق خط آهن حیرتان، بیش از ۱۰ هزار تن از طریق خط آهن آقینه و ۱۱ هزار و ۲۹۱ تن از طریق خط آهن تورغندی که در مجموع ۹۳ هزار و ۶۴۹ تن شامل مواد نفتی، غیر نفتی و دیگر مواد می‌شود، به کشور وارد شده است.

این در حالی است که مسئولان اداره خط آهن افغانستان، اخیراً در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که  در یک‌سال گذشته، بیش از ۳ میلیون متریک تن انتقالات از طریق خطوط آهن کشور انجام شده است که از این میان ۲۶۸ هزار ۲۹۹ متریک تن آن‌را صادرات و ۲۷۶ هزار و ۹۹۵ متریک تن دیگر آن‌را واردات تشکیل می‌دهد و از این درک ۲ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۴۸۲ افغانی عواید خالص جمع آوری شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8255223/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

همچنان اداره خط آهن افغانستان اعلام کرده است در همین مدت ۳۳۷ تن صادرات نیز صورت گرفته است.

اداره خط آهن افغانستان می‌گوید که تلاش می‌کند شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بهتری را برای تاجران فراهم کند.