بیش از ۳۰ هکتار از مزارع استان قزوین به زیر کشت تریتیکاله رفت

جلیلوند یادآور شد: محصول تریتیکاله برای خوراک دام در مقایسه با جو به صرفه‌تر بوده و عملکرد آن بهتر است که باید مورد توجه بهره برداران قرار گیرد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8272123/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: این گیاه به عنوان محصول علوفه‌ای در شرایط نامناسب عملکرد بهتری نسبت به جو و سایر محصولات علوفه‌ای داشته است.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در استان قزوین کشت تریتیکاله تا پنج هزار هکتار از مناطق دیم خیز استان قابلیت کشت خواهد داشت.

جلیلوند تصریح کرد: در راستای تغییر الگوی کشت و افزایش بهره وری در مزارع به خصوص مزارع دیم و همچنین عملیاتی ساختن هرچه بهتر طرح جهش تولید در استان قزوین، کشت محصول تریتیکاله در اولویت سازمان جهاد کشاورزی است.

این مسئول تشریح کرد: تریتیکاله گیاهی است که در اثر تلاقی گندم به عنوان پایه مادری و چاودار به عنوان پایه پدری حاصل شده است و با توجه به مقاومت چاودار در اراضی دیم و با شیب‌های نامتعارف و آب و هوای نامناسب توانسته عملکرد خیلی خوبی از خود برجای بگذارد.

 حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشت ۳۰ هکتار گیاه تریتیکاله (چاودم) برای نخستین بار در مزارع این استان خبر داد و گفت: این میزان کشت تریتیکاله پس از اجرای موفقیت آمیز در راستای بهره وری در نظام‌های گندم بنیان در مزارع شهرستان آوج کشت شده است.