به صدا درآمدن زنگ جشن عاطفه‌ها در قم

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد قم ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال این مبلغ به ۵ میلیارد تومان برسد.

او افزود: در سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.

 عباس جوشقانی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد قم در مراسم  نواختن زنگ جشن عاطفه‌ها گفت: در استان قم ۶ هزار و سیصد دانش آموز و ۷۰۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که هزینه تحصیل آن‌ها هر سال از جشن عاطفه‌ها تامین و تقدیم می‌شود.

جشن عاطفه‌ها که  از ۱۵ شهریور آغاز شده است تا ۱۵ مهر ادامه دارد.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8248476/%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85