به روز شدن شناسایی تقلبات و سموم مواد غذایی/ کنترل میزان سموم غذا سبب کاهش بیماری

او افزود: در حال حاضر تنها وظیفه ما تامین غذا نیست؛ بلکه تامین مواد غذایی با کیفیت، سالم و عاری از تقلبات است. از جمله برنامه های ما توسعه  تکنولوژی ها در خصوص شناسایی تقلبات و سموم است.

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

به گفته وی اگر میزان سموم در مواد غذایی کنترل شود، کمک زیادی می کند تا میزان بیماری های ناشی از مواد غذایی کاهش پیدا کند. به همین دلیل سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و فائو برنامه های متنوعی برای مدیریت سموم دارند.

او گفت: ارزیابی خطر سموم و تقلبات مواد غذایی از جمله دیگر  برنامه های ما است که بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان های ذی‌ربط به امضا رسیده و  این برنامه شانزده ساله آغاز شده است.

او گفت: بر اساس برنامه ۱۶ ساله که فاز سوم به تازگی شروع شده است، برنامه ای بین وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت علمی تعریف شده است. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان بخش R and D  سازمان غذا و دارو شناخته شده است.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8264041/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

او گفت: تکنولوژی های جدید شناسایی تقلبات توسط شرکت های دانش بنیان تولید شده اند و شرکت های مختلف در این خصوص فعالیت می کنند.

حسن یزدان پرست  گفت: یکی از اهداف برنامه  به روز کردن شناسایی تقلبات و سموم مواد غذایی و نزدیک کردن آن به روش های روز دنیا که هرچند روش های خوبی در ایران وجود دارند؛ ارتقای فرهنگ غذا در بین مردم است.