به اتباع افغانستانی کمک های اولیه را آموزش می دهیم + فیلم

رمضانی رئیس جمعیت هلال‌احمر تایباد گفت: از ابتدای سال جدید تا کنون بیش از ۲۱۶ هزار تبعه افغانستانی حین بازگشت به افغانستان، آموزش‌های آگاهی از خطرات مین و تجهیزات جنگی دیده اند.

رمضانی با بیان اینکه این اتباع از مرز زمینی دوغارون به کشورشان باز گشته اند گفت: از آذر ۱۳۸۴ تا کنون در مجموع بیش از ۴ میلیون مهاجر تبعه افغانستان دوره‌های آموزشی مرتبط را گذرانده اند.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8277855/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85