بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا به قطر صادر شد

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: کسانی که دغدغه محصول زعفران را دارند باید وارد کار شوند. به جای اینکه در مورد قیمت صحبت کنیم یا اینکه به طور مداوم بگوییم برخی کشور‌ها زعفران ایران را می‌برند باید به فکر افزایش عملکرد در سطح و ارتقای کمی و کیفی محصولاتمان باشیم و داده‌ها را بهتر رصد کنیم.

این صادرکننده زعفران ادامه داد: با ارسال این محموله صادراتی از خام فروشی زعفران جلوگیری می‌شود و قیمت زعفران ایران به قیمت بازار جهانی نزدیک خواهد شد.

مصطفوی صادر کننده زعفران گفت: در فاصله مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روز یکشنبه نخستین محموله از مجموع ۲۰۰ تن زعفران صادراتی به قطر که یک ماه پیش بین تهران و دوحه و با حضور شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی دو طرف امضا شده بود صادر شد.

او افزود: صادرات زعفران این نوید را به کشاورزان میدهد امسال با افزایش بهره وری در واحد سطح نگرانی از عرضه و فروش محصول خود نداشته باشند.

جعفری مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان با ۹۱ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران رتبه اول کشور را دارد و کلیه شرکت‌هایی که در فرآوری و صادرات زعفران فعالیت دارند از سوی دولت حمایت می‌شوند.

او افزود: به جای خام فروشی در زعفران بهتر است بر روی تولید فرآورده‌های جانبی زعفران تمرکز کنیم.

او افزود: این قرارداد تجاری برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران ایران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار بین بازرگانان ایران و قطر منعقد گردید.

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ادامه داد: دغدغه حفظ بازار جهانی محصول زعفران، با افزایش عملکرد در سطح، ارتقای کمی و کیفی، ایجاد صنایع تبدیلی و تقویت و تمرکز بر فرآورده‌های جانبی رفع می‌شود.


منبع: https://www.yjc.news/fa/news/8260824/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF